Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

Herb Wieruszowa.svgOd września 2018 roku w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego pt.: „Zapraszamy do Wieruszowa”. Projekt ten zaplanowany jest na cały rok szkolny 2018/2019.
Podstawowym założeniem tego projektu jest rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej. W edukacji regionalnej musimy pamiętać o rozwijaniu kultury własnego regionu w aspekcie historycznym, kulturowym, przyrodniczym, ekonomicznym. Przenoszenie tych informacji z pokolenia na pokolenie stanowi podstawę zakorzenienia ich w przyszłości.
Znaczenie tradycji w edukacji regionalnej jest bardzo ważne i niepowtarzalne. Dzięki niej uczniowie przynależą do miejsca, poznania swojej „ małej ojczyzny”, jej historii, kultury, przyrody, ekonomii.
Wprowadzenie uczestników projektu edukacyjnego w świat życia społecznego we własnym regionie przyniesie wymierne korzyści w zakresie poszerzania wiedzy o regionie i najbliższym otoczeniu.
Projekt pobudza zainteresowania swoją miejscowością, ulicą oraz umiejętność dostrzegania piękna swojego miejsca zamieszkania, zabytków i walorów krajobrazowych.
Wszystkie działania realizowane w danym projekcie wzbogacą uczniów o otaczającą ich rzeczywistość poprzez wskazanie różnych dróg jej poznawania.

Głównym celem tego projektu jest rozbudzanie poczucia przynależności i szacunku do środowiska lokalnego oraz poszerzanie wiadomości na temat własnego regionu w aspekcie historycznym, kulturowym, przyrodniczym, ekonomicznym.

Główne zadania projektu:

1. „Aleja Dębów Czerwonych w czterech porach roku” - konkurs fotograficzny dla klas VIII.

2. „Poznajemy style architektoniczne na przykładzie budowli kościołów w Wieruszowie i okolicy” - wykonanie folderu przez klasy VII.

3. „Historia mojej miejscowości w czasach PRL - wspomnienia mieszkańców” – przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami Wieruszowa, którzy powspominają życie w PRL. Zadanie dla klas V i VI.

4. „Jak wyobrażam sobie swoją miejscowość za 50 lat ?”- konkurs plastyczny dla klas I – III.
5. Wykonanie filmu promującego Wieruszów pt.: „ Warto do nas zajrzeć”- wykonanie prezentacji multimedialnej przez uczniów klas VI – VIII.

6. „Z wizytą w zakładzie mięsnym”- wycieczka uczniów klas IV do zakładu mięsnego .

7.„Na przestrzeni wieków” - Historia Klasztoru oo. Paulinów – wykonanie albumu przez uczniów klas VI - VIII.

Uczniowie przed przystąpieniem do realizacji projektu wypełniają deklarację, która zobowiązuje ich do wzięcia udziału w zaplanowanym przedsięwzięciu.

Deklaracja ucznia

Ankieta ewaluacyjna

CiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...