Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SU - Pola Makowska z kl. 7 c

Zastępca przewodniczącej: Konrad Gajda z kl. 7a

Skarbnik: Aleksandra Krzyżanowska z kl. 7a

Członkowie Rady SU: Amelia Golus z kl. 7c
                                  Hanna Stojecka z kl. 7a

                                  Weronika Migdał z kl. 7c

 

Skład Rady Wolontariatu:

Przewodnicząca: Małgorzata Kościarz z kl. 8a

Zastępca przewodniczącej: Helena Martens z kl. 8a

Skarbnik: Oliwia Jurczyk z kl. 6a

 

Dyskoteka walentynkowa

15 lutego 2023 roku odbyła się w szkole dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski i klasę VIII c.

SZKOLNE WALENTYNKI

Życzenia na walentynki składają sobie nie tylko zakochani, ale także wszystkie osoby, które darzą się sympatią i przyjaźnią.

Konkurs na najładniejsze przebranie za postać z bajki

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE PRZEBRANIE ZA POSTAĆ Z BAJKI