Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia

Historia

„Przeszłość zachowana w pamięci
staje się częścią teraźniejszości”

Początki naszej szkoły sięgają 13 grudnia 1957 roku. Wtedy to Prezydium Miejskiej Rady Narodowej postanowiło powołać Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Wieruszowie.

W skład Komitetu Budowy szkoły weszły następujące osoby: Nepomucen Boroń, Zofia Drezner, Wiktor Duś, Leon Jagielski, Jan Kosędka, Maria Kempa, Lucjan Serweciński, Stefan Sutarzewicz, Szczepan Winkowski, Irena Polak i Dominik Zygmunt z Chobanina.  Z Urzędu Miasta w pracy Komitetu Budowy Szkoły uczestniczyli: Janina Gasztych- przewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej oraz Państwo:  Bieda, Parnowski,  Dybek i  Wesołowski.  Komitet Budowy wystąpił do Proboszcza Parafii Rzymsko- Katolickiej Michała Sudoła o przydzielenie gruntu parafialnego o wymiarach 170 x 20 m. Proboszcz zgłosił prośbę do Diecezji Częstochowskiej i 17 stycznia 1958 roku nadeszła pozytywna odpowiedź. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w formie zastępczej przyznało kościołowi działkę przy ul. Warszawskiej 85. Przy budowie szkoły pracowali od początku z wielkim poświęceniem rodzice dzieci, członkowie Spółdzielni Pracy „Prosna”, przedstawiciele Związku Wędkarskiego, Klubu Sportowego „Prosna”, członkowie Spółdzielni Pracy Szewców i Cholewkarzy. Nowo wybudowany obiekt oddano do użytku 18 stycznia 1961 roku -w przededniu rocznicy wyzwolenia Wieruszowa z okupacji niemieckiej. Nastąpiło to w wyniku rozdzielenia Liceum Ogólnokształcącego od Szkoły Podstawowej, które to szkoły dotychczas funkcjonowały razem przy ul. Szkolnej 1-3.

W latach powojennych pierwszym kierownikiem Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego był  Piotr  Winkowski. W 1955 roku stanowisko objął  Marian Tyszkiewicz.
W późniejszych latach szkołą kierują dyrektorzy:
Irena Kuca (1961-1962),
Bohdan Wesołowski (1962- 1973),
Marian Moska (1973-1974),
Daniela Winkowska (1974-1975),
Jan Malik (1975-1976),
Wiesław Zając (1976-1981),
Zbigniew Owczarski (1981-1987),
Ryszard Nikodem (1987-1988),
Paweł Malik (1988-2001),
Adam Walacik (2001- 2007),
Beata Piekielna ( 2007-2012),
Agata Barańska (od 2012

30 kwietnia 1966 roku wręczono Szkole Podstawowej w Wieruszowie sztandar szkoły i nadano jej imię Janusza Korczaka. Na półpiętrze ustawiono popiersie Janusza Korczaka wykonane przez mieszkańca Wieruszowa, plastyka, Antoniego Nowaczyka, zaś napis na popiersiu „Dzieci ! dumne miejcie zamiary, górne  miejcie marzenia i dążcie do sławy, coś z tego zawsze się stanie”, wybrany został przez nauczycielkę języka polskiego p. Danielę Winkowską.
Budynek posiadał 4 kondygnacje w tym 3 nadziemne oraz salę gimnastyczną. W szkole funkcjonowała również kuchnia z jadalnią, biblioteka, czytelnia, gabinet stomatologiczny i pielęgniarski. Z czasem dobudowano małą salę gimnastyczną i boisko sportowe. Na korytarzach umieszczono gabloty, gdzie prezentowane są osiągnięcia uczniów. Nadszedł też czas na pracownię komputerową. Do wyposażenia szkoły włączały się wieruszowskie zakłady pracy takie jak ZPW Prospan, Odzieżowa Spółdzielnia Pracy, „Wólczanka”,” Elmech”, „Helwetia Meble”. Od 1993 roku szkoła korzysta z podłączenia grzewczego z pobliskiego zakładu Pfleiderer .

Przez wszystkie lata istnienia szkoły zawsze wielką aktywnością wykazywał się jej Komitet Rodzicielski, dzisiaj zwany Radą Rodziców. Obsada pedagogiczna szkoły z upływem lat i wzrostem liczebności uczniów zwiększała się. O kadrę i jej kwalifikacje dbali kolejni dyrektorzy szkoły. Kierownicy i dyrektorzy szkoły przedkładali Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia projekty organizacji pracy na rok szkolny- roczny i wieloletni, projekty budżetu i planu wydatków oraz nowe regulaminy wprowadzane w szkołach. Nauczyciele mogli się do nich zwracać we wszystkich nurtujących ich sprawach. Dyrektorzy dbali o rozbudowę zajęć pozalekcyjnych i zespołów zainteresowań a także organizowali pomoc pedagogiczną dla uczniów potrzebujących dodatkowych zajęć. Za aktywną pracę nauczyciele mogli liczyć na nagrody, byli odznaczani Krzyżami Zasługi, Kawalerskimi Orderami Odrodzenia Polski a także nagrodami pieniężnymi Ministra Oświaty, Kuratora Oświaty i Dyrektora Szkoły. Uczniowie przygotowywani przez tych nauczycieli mieli i nadal mają wspaniałe osiągnięcia na różnorodnych olimpiadach przedmiotowych.

Do roku 1979 na uroczystościach szkolnych śpiewano hymn narodowy. Od 1978r. akademie rozpoczynał utwór „Dzień dobry biały ptaku”, opracowany przez nauczycielkę muzyki p. Danutę Mrugałę, od 1981 roku śpiewano hymn „Cześć  polskiej ziemi”. W kolejnych latach tę funkcję przejęła pieśń „Ballada o starym doktorze”, zaś dzisiaj hymnem szkoły jest utwór rozpoczynający się od słów: „W korczakowskim szeregu…”

Paletę zajęć oferowanych przez szkołę od początku jej istnienia wzbogacały szkolne wycieczki. Młodzież zwiedziła dzięki nim nie tylko piękne zakątki Polski, ale i wiele krajów europejskich. Korczak słynie również z wielkiej aktywności w organizowaniu zajęć uspołeczniających dzieci i młodzież. Są to różnorodne akademie i uroczystości szkolne, jak również akcje o szerszym zasięgu, takie jak wolontariat.

Szkoła bierze udział w projektach unijnych, pozyskując dodatkowe fundusze na remonty i nowoczesne wyposażenie bazy dydaktycznej. W placówce prowadzone są rozliczne zajęcia pozalekcyjne rozwijające pasje i talenty wychowanków. Aktywnie działa chór „Wiolinki”, kółko teatralne „Skrzaty” oraz reaktywowane 6 lat temu harcerstwo. Dużym uznaniem cieszą się młodzi zawodnicy, którzy mogą trenować na nowoczesnych przyszkolnych obiektach sportowych. W początkach istnienia szkoły o tak szerokiej gamie zajęć pozalekcyjnych można było tylko pomarzyć.

Aktualnie szkoła posiada: nowoczesną salę komputerową, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, gabinet pielęgniarski, salę gimnastyczną dużą i małą do gimnastyki korekcyjnej, szatnię, nowoczesny gabinet do zajęć terapeutycznych dla dzieci, trzy atrakcyjne ogródki dydaktyczne oraz  place zabaw. Wszystko to sprawia, że dzisiaj nasza szkoła może być wzorem dla wielu innych placówek.

Obchodząc 60- lecie szkoły należy pamiętać o osobach, które pracowały tutaj w  pierwszych latach funkcjonowania tej placówki. Wielu spośród nich już nie ma wśród nas, jednak pozostaną na zawsze w pamięci wdzięcznych absolwentów. Przypomnimy skład kadry nauczycielskiej szkoły z pierwszych lat jej funkcjonowania: 1961- 68: Bogdan Wesołowski, Henryka Badeńska, H. Adamek, A. Badeński, B. Brzycka, Zenon Ciachla, Cz. Gaj, M. Gawron, Górna, Maria Stolarek, M. Dworniak, Czesława Sędziak, Irena Kuca, Wiesława Malik, Jan Malik, Danuta Marczak, Mieczysław Misiek, Zofia Morka, Marian Kowalczyk, Zbigniew Owczarski, A. Skrzydło, G. Sobańska, B. Suchocka, Daniela Winkowska, Grażyna Wudel, Wiesław Zając, Stanisław Zdunek, Helena Zdunek. Pracownicy gospodarczy (woźni) Hojczyk, Czesław Mieszała.

Korczak przez 60 lat swej działalności wychował kilka pokoleń uczniów. Cieszymy się, kiedy nasi absolwenci wracają w szkolne mury ze swoimi dziećmi czy wnukami, pragnąc by te kontynuowały tradycje z taką pieczołowitością zapoczątkowane przez inicjatorów powstania szkoły. Dzięki temu szkoła żyje, a pedagodzy czują, że ich praca, poświęcenie jest ważne i doceniane.

Opracowanie: Zenon Magaj