Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Dla rodzica/opiekuna

Przydatne informacje dla rodzica / opiekuna dziecka

 

Jak założyć i uruchomić dzienniczek ucznia na telefonie rodzica/opiekuna?

poradnik szkolny

 

https://www.vulcan.edu.pl/rodzice-i-uczniowie/instrukcje-dla-rodzicow

 

Jak usprawiedliwiać nieobecność dziecka za pomocą dzienniczka na telefonie rodzica?

poradnik szkolny