Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Święto Patrona w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

„Nikomu nie życzę źle, nie umiem, nie wiem, jak to się robi”- te ostatnie znane nam słowa Janusza Korczaka nie wymagają komentarza – odsłaniają raz jeszcze to, co było głównym rysem jego osobowości– odporną na zło świata życzliwość dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia… Janusz Korczak był bowiem twórcą oryginalnego systemu wychowania opartego na tolerancji, zaufaniu, miłości, szacunku i porozumieniu się z dzieckiem.

Hasła te stały się myślą przewodnią Święta Patrona Szkoły, które dzisiaj przeżywaliśmy. Data została wybrana nieprzypadkowo. To właśnie 19 kwietnia 1943 roku w getcie utworzonym w Warszawie przez Niemców, w którym znalazł się również Janusz Korczak ze swoimi podopiecznymi, wybuchło powstanie- największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwsze powstanie miejskie w okupowanej przez wojska hitlerowskie Europie. Jedną z wielu konsekwencji upadku powstania była śmierć ludności getta, w tym Janusza Korczaka i dwustu pozostających pod jego opieką dzieci, w niemieckim obozie zagłady w Treblince. Heroiczne poświęcenie Starego Doktora stało się współczesnym symbolem bezgranicznego oddania wychowawcy sprawom dziecka.

Zaprezentowane przed dzisiejszą widownią sceny, odgrywane przez uczniów klas VI„a” i VI„b”, nad którymi czuwały pani Patrycja Ludwiczak i pani Renata Tobis, odnosiły się do wartości, które Janusz Korczak wpajał swym wychowankom. W naszej szkole podejmujemy wszelkie możliwe starania- to wyróżniła w swym przemówieniu pani dyrektor Agata Barańska- by dzieci nie doświadczały upokorzeń, braku miłości i nietolerancji. Pragniemy, by szacunek dla człowieka niezależnie od jego pochodzenia i majątku, stanowił dla nas wartość nadrzędną. Takie przesłanie wybrzmiało również w repertuarze prezentowanym przez chór szkolny ,,Wiolinki” prowadzony przez panią Dominikę Glac. Znane powszechnie utwory ,,Tolerancja” czy ,,Pięknie żyć”, które między innymi usłyszeliśmy, ukazują korczakowskie ideały w uwspółcześnionej wersji, do której warto często wracać.

Miłym akcentem podkreślającym rangę dzisiejszego święta była nagroda ,,Nauczyciel na medal Janusza Korczaka” wręczona przez Samorząd Uczniowski panu Arturowi Przybylskiemu, która- wierzymy- zainspiruje go na kolejne lata pracy do aktywnej działalności na rzecz uczniów. Dzisiaj również wyróżniono prace konkursowe klas VII,,a”, VI,,b” i IV,,b”. Przygotowane barwne ,,Latawce Korczaka”, stanowiące elementy dekoracji sceny wykonanej przez panią Halinę Biegańską, podpowiadają, by mierzyć wysoko, szukając wartości i ideałów. Zapisane na nich myśli naszego Patrona-Mistrza wskażą, jak można żyć piękniej…