Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

WSPÓŁPRACA WOLONTARIATU SZKOLNEGO Z PRZEDSZKOLAMI I ŻŁOBKIEM MIEJSKIM

18 marca obchodzimy DZIEŃ RECYKLINGU.

Edukację związaną z segregacją odpadami oraz recyklingiem warto przeprowadzać już wśród przedszkolaków, dlatego przedstawiciele naszego wolontariatu szkolnego: Małgorzata, Helena, Zuzanna i Andrianna wraz z opiekunem przygotowały i zorganizowały zajęcia dla najmłodszych. Wolontariuszki odwiedziły starsze grupy w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2, Żłobek Miejski oraz oddział przedszkolny przy naszej szkole. Uczennice edukowały dzieci poprzez zabawy tematyczne, piosenki, zagadki oraz kolorowanki. Dziękujemy zaangażowanym placówkom za współpracę i wspólną edukację dzieci.

 

 

Opiekun wolontariatu szkolnego
Anna Augustyniak