Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Nakręć się na dobro! Odkręć, sortuj, pomagaj!

Zapraszamy do włączenia się w akcje zbierania nakrętek,
w tym celu zorganizowaliśmy
konkurs pomiędzy klasami.

REGULAMIN AKCJI I KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – VIII  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
w Wieruszowie .


 1. Cele akcji i konkursu:
  • zachęcanie do działań na rzecz osób chorych i potrzebujących;
  • przekazanie nakrętek na rzecz finansowania leczenia, specjalistycznego sprzętu medycznego;
  • wzbudzanie prospołecznych postaw;
  • kształtowanie właściwych proekologicznych odruchów i postaw u dzieci i młodzieży, a także u osób dorosłych zaangażowanych w akcję;
  • wpływanie na świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości recyklingu odpadów oraz wykorzystania
  surowców wtórnych.

 2. Akcja zbierania nakrętek i konkurs trwa od 15 stycznia do 7 czerwca 2024 r.
 • Klasa, która zbierze najwięcej nakrętek otrzyma nagrodę.
  • Nakrętki będą odbierane z klasy w plastikowych 5 litrowych butelkach podczas godziny wychowawczej
  w następujących terminach:
  - 16 luty
  - 1 marca
  - 22 marca
  - 19 kwietnia
  - 24 maja
  - 7 czerwca
 • Po każdym odbiorze nakrętek wyniki będą zapisywane przez wolontariat szkolny
  • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się na apelu podsumowującym rok szkolny 2023/2024.
  • Zgromadzone nakrętki zostaną przekazane do metalowych serduszek w Wieruszowie.

 1. Przedmiotem akcji i konkursu są plastikowe nakrętki:
  a) zbieramy wyłącznie PLASTIKOWE nakrętki:
  • po napojach i sokach,
  • z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.),
  • z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.).
  b) nie zbieramy nakrętek:
  • z butelek po olejach i smarach,
  • z butelek po środkach owadobójczych, chwastobójczych i innych trujących chemikaliach,
  • z pojemników po farbach i klejach.

 2. Organizator: Wolontariat Szkolny