Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

CZAS SKŁADANIA ŻYCZEŃ

Składanie życzeń to tradycja, która zachęca do mówienia i pisania innym wspierających słów, które niosą radość.

Boże Narodzenie to czas, który charakteryzuje się równocześnie podniosłą atmosferą przy składaniu życzeń. Nasi wolontariusze wykonali 42 kartki, które trafiły do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego i Całodobowej Opieki Długoterminowej w Wieruszowie, by dać radość w czasie choroby.

Opiekunowie Wolontariatu