Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej 2024/2025

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie prowadzi rekrutację do:

- oddziału przedszkolnego

- szkoły podstawowej

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją szkoły.

https://www.youtube.com/watch?v=mXdLzZb5XrQ 

https://www.facebook.com/100063493089256/videos/892871128366935 

 

Informacje Burmistrza Wieruszowa:

Zarządzenie nr 15/A/2024 Burmistrza Wieruszowa z dnia 31 stycznia 2024 roku

 

Rekrutacja 2024/2025

Oddział przedszkolny

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Szkoła zapewnia opiekę dzieciom w wieku 2,5 – 6 lat w godzinach od 6.30 do 16.30. Stołówka zapewnia dzieciom śniadanie i podwieczorek oraz smaczne obiady, przygotowywane zgodne z obowiązującymi normami, uwzględniającymi zasady zdrowego odżywiania. W oddziale przedszkolnym opiekę nad dziećmi powierza się wychowawcy  oraz woźnej oddziałowej. Zapewniamy  komfortowe warunki rozwoju i bezpieczeństwo naszym przedszkolakom. Oddział przedszkolny wyposażony jest w salę dydaktyczną dostosowaną  do wieku i  potrzeb dzieci wyposażoną w ekran i rzutnik multimedialny, zabawki i pomoce dydaktyczne. Oddział przedszkolny  oferuje bogatą ofertę dodatkowych zajęć tj. język angielski, religia, sensoplastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, która co roku są modyfikowane w zależności od potrzeb dzieci. Do dyspozycji są również zajęcia niwelujące dysfunkcje u dzieci, np. zajęcia logopedyczne, opieka pedagoga i  psychologa oraz pielęgniarki szkolnej. Dzieci w oddziale przedszkolnym realizują ciekawe projekty innowacyjne oraz wiele konkursów na różnych szczeblach.

Serdecznie zapraszamy rodziców do korzystania z naszej oferty zajęć w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wieruszowie. Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zapewniamy miłą, bezpieczną i serdeczną atmosferę oraz  spokój i piękno otaczającej szkołę  przyrody.

Dokumenty  rekrutacyjne:

OP - deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

OP - wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

OP - oświadczenie o rodzeństwie

OP - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

OP - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

OP - oświadczenie o wielodzietności

OP - oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczeniu podatku

OP - oświadczenie o zamieszkaniu

OP - oświadczenie woli zakwalifikowanego, przyjętego dziecka

OP - oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie 

OP - oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

OP - Klauzula Rekrutacja SP1 2024

OP - Klauzula Rekrutacja Ukraina SP1 2024

 

 

Rekrutacja 2024/2025

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

Drodzy Rodzice, zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoły, która oferuje waszym dzieciom:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogów;
 • świetlicę szkolną czynną od 6.30.00 do 16.30;
 • pracownie specjalistyczne;
 • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego;
 • opiekę pielęgniarki szkolnej;
 • place zabaw;
 • ogródki dydaktyczne;
 • kompleks boisk ORLIK;
 • stołówkę szkolną;
 • wycieczki krajowe i zagraniczne;
 • obozy narciarskie;
 • kolonie i półkolonie letnie;
 • zielone szkoły;
 • bibliotekę szkolną;
 • salę gimnastyczną;
 • salę gimnastyki korekcyjnej
 • wspaniale działający Samorząd Uczniowski oraz Wolontariat;
 • liczne koła rozwijające zainteresowania uczniów;
 • chór szkolny;
 • koło taneczne;
 • koło teatralne;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia rekreacyjno- sportowe;
 • zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej;

 

Dokumentacja rekrutacyjna:

SP- wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły na rok szkolny 2024/2025

SP - wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

SP - Klauzula Rekrutacja SP1 kl. I 2024

SP - Klauzula Rekrutacja SP1 spoza obwodu 2024

SP - Klauzula Rekrutacja Ukraina SP1 kl. I 2024

SP - Klauzula Rekrutacja Ukraina SP1 SP spoza obwodu 2024

SP- Klauzula Rekrutacja SP1 II-VIII 2024

SP - Klauzula Rekrutacja Ukraina SP1 II-VIII 2024

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY