Koło taneczne

kolo taneczne 2018IMG 7313 rs"Program zajęć tanecznych ma na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Jest sposobem na aktywną formę spędzania czasu wolnego. Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem, aerobikiem i tańcem. Poprzez taniec uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów.

Cele ogólne zajęć tanecznych:

-zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu

-wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów

kolo taneczne 2018IMG 7320 rs

-budowanie poczucia własnej wartości

-kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej

-kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce

-doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej

-udział w programach z różnych okazji w szkole i środowisku"