Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

Po zakończeniu II wojny światowej, już pod koniec stycznia 1945 roku została uruchomiona szkoła podstawowa w Wieruszowie. Budynek szkoły podstawowej mieścił się przy ulicy Szkolnej 1-3. Ze względu na brak lokalu w budynku tym zlokalizowano jeszcze LO i Publiczną Średnią Szkołę Zawodową.

szkola-czarno-biala

 

Zajęcia w szkole odbywały się dwuzmianowo, mimo to ilość sal lekcyjnych była niewystarczająca. Dzięki pomocy finansowej mieszkańców, młodzieży oraz lokalnych zakładów pracy powstała nowa szkoła. Oddana do użytku 18 stycznia 1961 roku. 30 kwietnia 1966 roku nadano szkole imię Janusza Korczaka oraz otrzymała sztandar. Na półpiętrze budynku znajduje się popiersie patrona. Widnieje przy nim następujący napis:

 

korczaktablica-poprawiona

 

Do tradycji szkoły należy organizowanie Dnia Patrona Szkoły. W tym dniu organizowana jest uroczysta akademia, w czasie której uczniowie  składają wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona. W 100 rocznicę urodzin Janusza Korczaka poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w uroczystościach ku czci patrona w Warszawie.

Tradycją naszej szkoły jest również wręczanie na koniec każdego roku szkolnego Nagrody Korczakowskiej. Otrzymuje ją prymus szkoły, którego proponują nauczyciele w tajnym głosowaniu na radzie pedagogicznej. Również uczeń, który ma wybitne osiągnięcia w jednej z dziedzin: nauka, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, praca na rzecz szkoły lub środowiska może otrzymać Nagrodę Dyrektora Szkoły przyznawaną wyłącznie przez dyrektora szkoły.

dzieci-poprawioneW latach powojennych pierwszym kierownikiem Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego był  Piotr  Winkowski. W 1955 roku stanowisko objął  Marian Tyszkiewicz.
W późniejszych latach szkołą kierują dyrektorzy:
Irena Kuca (1961-1962),
Bohdan Wesołowski (1962- 1973),
Marian Moska (1973-1974),
Daniela Winkowska (1974-1975),
Jan Malik (1975-1976),
Wiesław Zając ((1976-1981),
Zbigniew Owczarski (1981-1987),
Ryszard Nikodem (1987-1988),
Paweł Malik (1988-2001),
Adam Walacik (2001- 2007),
Beata Piekielna ( 2007-2012),
Agata Barańska (od 2012)

CiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...