Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

pielegniarka1

 

Wszawica i świerzb - działania profilaktyczne

Miażdżyca od przedszkola?
Dbaj o zdrowie.
Grypa AH1N1.

 

Pielęgniarka pełni główną rolę w opiece medycznej nad uczniami w szkole.
Celem jej pracy jest przede wszystkim współudział w:
1. Zmniejszaniu częstości występowania chorób oraz zaburzeń rozwoju i zdrowia uczniów lub zmniejszaniu skutków tych zaburzeń poprzez:
a) Szczepienia ochronne – współpraca z pielęgniarką z Przychodni Lekarzy Domowych.
    - w wieku 10 lat szczepimy przeciwko: odrze, śwince i różyczce,
    - w wieku 14 lat szczepimy przeciwko: błonnicy i tężcowi,
b) Szczotkowanie zębów preparatem fluoru.
c) Wychowanie zdrowotne – kształtowanie zachowań zmniejszających ryzyko zachorowania (np. na choroby brudnych rąk) lub wystąpienia zaburzeń (np. otyłości).
d) Oddziaływanie na środowisko: szkołę i rodzinę – w celu zapewnienia dziecku odpowiednich warunków życia i nauki.
e) Zapobieganie rozwojowi choroby lub zaburzenia poprzez możliwie wczesne wykrycie ich objawów (badania przesiewowe kl. „0”, I, III, V i powszechne badania lekarskie w kl. „0” i III) oraz wczesne leczenie lub korekcję zaburzeń.
f) Zapobieganie utrwalaniu się skutków chorób i zaburzeń poprzez opiekę nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
2. Wychowaniu zdrowotnym uczniów oraz przygotowaniu ich do świadomego procesu tworzenia (promowania) swego zdrowia.

Działania pielęgniarki są powiązane z programem szkoły, nie jest ona „osobą z zewnątrz” realizującą zakontraktowane świadczenia. Wiele jej zadań dokonuje się przy udziale dyrekcji szkoły i nauczycieli.

pielęgniarka szkolna
Krystyna Krzemińska

CiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...