Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

klub łamaczy głów„Klub Łamaczy Głów”. Gry i zabawy matematyczno-logiczne to projekt edukacyjny realizowany w naszej szkole.
Innowacja była realizowana na zajęciach popołudniowych, raz w miesiącu w terminie październik 2018 – czerwiec 2019. W sumie odbyło się 9 spotkań.
Innowacją byli objęci zainteresowani uczniowie klas IV – VIII w roku szkolnym 2018-2019. Liczba uczniów była zmienna i wahała się od 5 do 12 osób.
Diagnoza wstępna potwierdziła chęć uczestnictwa uczniów w zajęciach, na których uczyli się poprzez zabawę. Grupa czterech uczennic była tak zaangażowana, że regularnie uczestniczyła we wszystkich spotkaniach i z niecierpliwością czekały na kolejne zajęcia.
Głównym celem przedstawianej innowacji było rozwijanie myślenia logicznego wśród uczniów. Była to możliwość rozbudzenia i kształtowania zainteresowań matematycznych i logicznych. Zajęcia dały okazję do podejmowanie twórczych działań poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania matematyki między innymi z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.
Działania te miały na celu pokazanie uczniom, że gry i zabawy logiczne, mają wpływ na rozwijanie umiejętności matematycznego myślenia. Rozwiązując krzyżówki, szyfrogramy, kwadraty magiczne itp. mogli bawić się, a jednocześnie uczyć.
Spotkania przebiegały w atmosferze rozrywki. Zainteresowani uczniowie przynosili własne twórcze pomysły zagadek matematycznych, lub treści zadań logicznych zapożyczonych ze stron internetowych. Rozwiązywaliśmy szyfrogramy, krzyżówki lub rebusy. Ponadto na każdych zajęciach poznaliśmy reguły jednej gry logicznej, mniej lub bardziej znanej uczniom m.in.: sudoku, kakuro, mahjong, ludo, uno, rummikub. Zdarzało się, że uczniowie na własne potrzeby modyfikowali i komplikowali daną grę, aby podnieść stopnień trudności czy sprawdzić zasady działania ustalonych algorytmów.

 

Wnioski:
Biorąc udział w zajęciach uczniowie zdobyli nowe umiejętności i podnieśli poziom posiadanych kompetencji kluczowych. Udział w nich przygotował ich również do samodzielnego uczenia się matematyki poprzez zabawę i korzystanie z technologii informacyjno - komunikacyjnej wspomagającej naukę tego przedmiotu. Bardzo pozytywnym efektem okazały się zalety pracy w zespole. Uczestnicy nauczyli się dzielić pracę między siebie, wspólnie dochodzić do rozwiązań czy szukać różnych form pracy. Wielu z nich nawiązało nowe znajomości, spotykając się później na przerwach, czy komunikując się przez portale społeczne w celu konsultacji gry czy zadania.
Podczas zajęć powstały pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane na lekcjach również w innych latach. Stworzyliśmy również schemat kilku zasad zwiększających szans wygrania w grę ludo i sudoku.
Zauważyłam również, że uczestnicy zajęć bardziej aktywnie pracują na zajęciach, są zdolni do współpracy oraz szybciej reagują na zagadki i zadania wymagające logicznego myślenia.
Umiejętności sprawnego analizowania zadań i ustalania sposobów rozwiązań pomogły uczniom w rozwiązywaniu zadań konkursowych. Dwie uczestniczki zajęć zdobyły I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy z Matematyki Archimedes.Plus Matematyka-Plus.
Wyniki ankiety ewaluacyjnej wskazują, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i chcieliby, żeby były one kontynuowane w przyszłym roku szkolnym. Wśród 15 ankietowanych, aż 12 z nich wskazało te zajęcia jako pomocne w nauce nie tylko matematyki, ale również innych przedmiotów. Wszyscy ankietowani zauważyli, że szybciej dochodzą do rozwiązań zadań i sprawniej liczą w pamięci.
Naturalną formą ewaluacji jest poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności rozwiązywania problemów logiczno - matematycznych z wykorzystaniem gier, zabaw i technologii komputerowej.

Agata Kowalczyk - Baryga

 

CiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...