Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Składki na Radę Rodziców

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

 

  • 50 zł pierwsze dziecko;
  • 25 zł drugie dziecko;
  • 0 zł trzecie dziecko.

 

WAŻNE !!!!

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
w Wieruszowie.

 

ZWROTY WPŁACONEJ SKŁADKI !!!

- 15 % zwrotu w przypadku wpłaty do końca roku;

 

Składki zbierają skarbnicy klasowi i zbiorczo wpłacają
Skarbnikowi Rady Rodziców:

                                             na konto bankowe Rady Rodziców 

PKO 03 1020 4564 0000 5702 0111 1319 Bank PKO BP

  • w tytule przelewu prosimy o podanie klasy oraz liczby uczniów, którzy wpłacili (np. 6E, 22 uczniów całość, 2 uczniów drugie dziecko)
  • osobiście – w sekretariacie szkoły bądź po każdym zebraniu.

 

Cały wpływ ze składek zostanie przeznaczony na cele szkolne,
 m.in. na dofinansowanie:

  • konkursów i akcji szkolnych;
  • bali szkolnych, Dnia Sportu;
  • upominków z okazji Dnia Dziecka;
  • nagród dla wyróżnionych uczniów;
  • doposażenia pracowni szkolnych.