Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Składki na Radę Rodziców

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 

 • 50 zł pierwsze dziecko;
 • 50 zł drugie dziecko;
 • 25 zł trzecie dziecko;
 • czwarte i kolejne dziecko - 0zł

  

Składki zbierają skarbnicy klasowi i zbiorczo wpłacają
Skarbnikowi Rady Rodziców:

     na konto bankowe Rady Rodziców 

PKO 03 1020 4564 0000 5702 0111 1319 Bank PKO BP

 • w tytule przelewu prosimy o podanie klasy oraz liczby uczniów, którzy wpłacili (np. 6E, 22 uczniów całość, 2 uczniów drugie dziecko)
 •      osobiście – w sekretariacie szkoły bądź po każdym zebraniu.

 

Cały wpływ ze składek zostanie przeznaczony na cele szkolne,
 m.in. na dofinansowanie:

 • konkursów i akcji szkolnych;
 • bali szkolnych, Dnia Sportu;
 • upominków z okazji Dnia Dziecka;
 • nagród dla wyróżnionych uczniów;
 • doposażenia pracowni szkolnych.