Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

"Kolorowa kłótnia"

Nasze Maluchy uwielbiają zajęcia sensoryczne, które pozytywnie wpływają na wzmocnienie umiejętności motorycznych, rozwój mowy oraz logicznego myślenia.

Na zajęciach w oparciu o metodę problemową wysłuchały opowiadania "Kolorowa kłótnia". Na jego podstawie porozmawialiśmy o rywalizacji, która najczęściej jest niepotrzebnym elementem naszego życia. Dzieci dyskutowały na temat kłótni między sobą, podawały różne sposoby rozładowania negatywnych emocji.

Na zajęciach przypomniały sobie paletę podstawowych kolorów oraz przy ich użyciu samodzielnie tworzyły nowe barwy, które później wykorzystały do kolorowej pracy plastyczno- technicznej.