Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Co słychać w przedszkolu?

W ostatnim czasie nasze przedszkolaki oprócz realizacji podstawy programowej kształciły postawę szacunku i troski dla zwierząt i przyrody dzięki wizycie w zagrodzie.

Rozwijały receptory czuciowe w dłoniach podczas zajęć sensorycznych. Wyrażały własne doznania i przeżycia w kontaktach ze sztuką. Odwiedziły również bibliotekę. Celem wizyty było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, oraz wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki. Dzieci miały również okazję wysłuchać i obejrzeć teatrzyk kamishibai.