Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

UCZYMY RATOWAĆ – ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA !!!

Pierwsze dni marca upłynęły w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Wieruszowie pod hasłem „UCZYMY RATOWAĆ”, gdyż miały miejsce ćwiczenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, które obejmowały uczniów ze wszystkich przedziałów wiekowych.

Jak ważnym zagadnieniem jest umiejętność  udzielania pierwszej pomocy potrzebującym, nie trzeba chyba nikomu mówić. Dla większości uczestników szkolnych ćwiczeń było to pierwsze tego typu spotkanie, które miało wymiar teoretyczno-praktyczny.

Po krótkim omówieniu ogólnych zasad, każdy uczestnik miał możliwość zaprezentowania zdobytej wiedzy w praktyce, dokonując resuscytacji na specjalnie do takich celów skonstruowanym fantomie, czy też ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, gdyż nawet skomplikowanie brzmiąca resuscytacja to w rzeczywistości kilka prostych czynności, o czym przekonali się nasi uczestnicy szkolenia, w tym najmłodsze dzieci – pierwszoklasiści. Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona, może zależeć czyjeś życie.

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to MILION ludzi rocznie !!!

Uczniowie z KORCZAKA bardzo chętnie wzięli udział w zajęciach, dzięki którym nauczyli się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości mogą przyczynić się do uratowania komuś życia.