Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Konkurs na najładniejsze przebranie za postać z bajki

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE PRZEBRANIE ZA POSTAĆ Z BAJKI

 1. Konkurs odbędzie się we wtorek 29 listopada 2022 r. w szkole.
 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania wykonanego według własnego pomysłu oraz jego prezentacja.
 3. Cele konkursu:
  rozbudzanie zamiłowania do sięgania po książki,
  · rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecka,
  · pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych,
  · pogłębianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu dzieła.
 4. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
 • klasy I-III,
 • klasy IV-VIII.
 1. Przebrania będą oceniane według podziału na kategorie wiekowe. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów:
 • pomysłowość ,
 • estetyka wykonania stroju,
 • wkład pracy.
 1. Komisja Konkursowa, oceniając uczestników konkursu, przyznawać będzie miejsca zgodnie z powyższymi kryteriami oceny.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy.