Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

NAKRĘĆ SIĘ NA DOBRO - ODKRĘĆ, SORTUJ, POMAGAJ!

Konkurs międzyklasowy w naszej szkole pod hasłem „Zakręcona akcja” trwał od stycznia do czerwca 2024 r. i polegał na zbieraniu plastikowych nakrętek.

Akcja miała na celu uświadamianie ekologiczne dzieci i młodzieży oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych. Konkurs zakończył się dużym powodzeniem. Zebrano 256 kg korków, które zostały przekazane osobom potrzebującym wsparcia.

Zwycięskie klasy:

Główną nagrodę GRAND PRIX otrzymały grupy przedszkolne „Motylki” i „Krasnoludki”.

Klasy 1-3

I miejsce – klasa 2 „a”
II miejsce – klasa 2 „b”
III miejsce- klasa 3 „b”

Klasy 4-8

I miejsce – 4 „a”
II miejsce- 7 „a”
III miejsce- 7 „b”

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za tak duże zaangażowanie w akcję.

Wolontariat szkolny