Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Bezpieczne wakacje

W poniedziałkowe poranek uczniowie klasy VII C mieli przyjemność uczestniczyć w plenerowym spotkaniu dotyczącym bezpiecznego wypoczynku w wakacje, szczególnie nad wodą. 

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie wraz z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie przeprowadzili pogadankę dla uczniów. Dotyczyła ona bezpiecznego korzystania z wody oraz zasad bezpiecznego poruszania się na drogach, właściwego postępowania w czasie wakacji oraz odpowiedzialności nieletnich względem prawa.