Szkolny ogródek inspiracją do stworzenia pejzażu techniką komputerową


W  pewien  majowy poranek klasa III c szukała w szkolnym ogródku natchnienia do wykonania pejzażu techniką komputerową. Na początku lekcji dzieci rozbiegły się po zieleńcu w poszukiwaniu zakątka, który zrobi na nich największe wrażenie. Po powrocie do altanki musiały uzasadnić swój wybór. Następnie dziewczynki i chłopcy skupili się nad projektem ilustracji tegoż fragmentu ogrodu. W ruch poszły ołówki i kredki. Najwięcej czasu pochłonęło tworzenie obrazu. Przelanie wizji na papier to niełatwa sprawa, ale tu uczniowie mogli liczyć na wsparcie. Pani służyła pomocą, aktywizując ich twórczą postawę. Na zdjęciach widać ogromne zaangażowanie dzieci w wykonanie zadania. Na kolejnym spotkaniu, tym razem już w pracowni, na podstawie projektów wykonanych w plenerze, poprzez zastosowanie komponentów symboliczno – dekoracyjnych zaczęły powstawać na monitorach ciekawe ilustracje graficzne szkolnego ogródka wykonane techniką komputerową. Efekty dwugodzinnej pracy dokumentuje załączony filmik.


Zrealizowane cele lekcyjne:

Cel główny:
 stworzenie pejzażu techniką komputerową.
Cele szczegółowe:
w sferze myślenia twórczego - poszukiwanie inspiracji do pracy plastycznej, która będzie projektem do stworzenia  ilustracji  szkolnego ogródka, wykonanej techniką komputerową,
w sferze poznawczej -  zapoznanie się z wyglądem szkolnego ogródka, dostrzeżenie jego walorów estetycznych,
w sferze umiejętności plastycznych i komputerowych – kształcenie umiejętności kompozycyjnych w plastyce, zastosowanie elementów symboliczno - dekoracyjnych w pejzażu (np. drzewa i krzewy w formie figur geometrycznych), tworzenie nastroju poetyckiego w obrazie, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami graficznymi, kształcenie zdolności rysunkowych i ilustratorskich, rozwijanie wrażliwości estetycznej.
w sferze emocjonalno - społecznej – rozwijanie zdolności pracy wśród innych, ćwiczenie cierpliwości i dokładności (podczas pracy nad rysunkiem i ilustracją wykonaną techniką komputerową), umiejętność prezentacji własnych osiągnięć.


Aldona Dymacz - Wróbel

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
w Wieruszowie
ul. Fabryczna 1
98- 400 Wieruszów
Tel./fax 62 7841730
Regon: 000694356
e-mail: sp1wow@op.pl

rekrutacja1

dziennik_int

bip_logo

documastercampus-logo

4.09.2017 - rozpoczęcie roku szkolnego
23 - 31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna
29.01 - 11.02.2018- ferie zimowe
29.03 - 3.04.2018 - wiosenna przerwa świąteczna
22.06.2018 - zakończenie roku szkolnego
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
18-22.12.2017 - prace remontowe
30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.2018,

1. 8:00-8:45

2. 8:55-9:40

3. 9:50-10:35

4. 10:45-11:30

5. 11:50-12:35

6. 12:45-13:30

7.  13:35-14:20

8.  14:25-15:10

9.  15:15-16:00