Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

wfosigw_logoInformujemy, że w ramach projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na terenie naszej szkoły powstanie ogródek dydaktyczny „Krokus”. Rozpoczęły się już prace wykonawcze. O dalszych pracach będziemy informować na bieżąco.
Obszar, na którym będzie utworzony ogródek dydaktyczny mieści się na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wieruszowie. Plac przeznaczony do zagospodarowania zlokalizowany jest 10 m od głównego wejścia do szkoły od strony południowo zachodniej. Bezpośrednio przylega do boiska „Orlik”. Oba miejsca rozdziela wysoka siatka oraz nasadzony szpaler krzewów iglastych. Pozostałe boki nie są ogrodzone. Planujemy budowę ogrodzenia całości terenu wraz z furtką. Teren będzie zamykany.
Środki na budowę będą stanowiły wkład własny. Teren miejscami porośnięty jest trawą. Niegdyś miejsce to służyło jako skład opału dla szkoły, stąd grunt jest zwarty z licznymi pozostałościami węgla i kamieni, a struktura zbita i nieprzepuszczalna dla wód opadowych. Wielokrotnie podejmowaliśmy próby utrzymania dosiewanej trawy na w/w powierzchni, lecz bez skutku. Planując utworzenie ogródka dydaktycznego wraz z nasadzeniami, zakładamy wymianę podłoża na całej powierzchni.
Planujemy zakup żyznej gleby, aby wprowadzone nasadzenia drzew i krzewów oraz trawnik miały dobre warunki do wzrostu.

Planowany ogródek dydaktyczny będzie spełniał kilka funkcji:
- edukacyjną,
- rekreacyjną,
- rozwijanie zachowań proekologicznych,
- umiejętność współpracy w grupach.
Teren będzie podzielony na część naukową i rekreacyjną.
Centralne miejsce założenia edukacyjnego zajmie drewniana altana, w której będą odbywać się zajęcia, tzw. „klasa na świeżym powietrzu”. Wyposażona będzie w stół drewniany i ławy na około 30 osób. Podłoże w altanie planujemy wykonać z kostki betonowej pozyskanej od sponsorów. Będą się tu odbywać prezentacje, doświadczenia, gry i zabawy prowadzone przez nauczycieli jak i zaproszonych na zajęcia gości.
Planujemy utworzenie poletek uprawnych, co pozwoli uczniom na własnoręczny wysiew ziół, warzyw, kwiatów oraz przeprowadzanie obserwacji kiełkowania, wzrostu i kwitnienia roślin, a także ich owoców i nasion, zbieranie roślin w celu tworzenia np. zielników czy fotografii.  Możliwa będzie także obserwacja organizmów glebowych (widocznych bezpośrednio i pod lupą lub mikroskopem), badanie ich wpływu na strukturę gleby i jej właściwości. Planujemy wprowadzić różne typy podłoża (m.in.: torf, ziemia gliniasta, piaszczysta), aby uczniowie mogli dokładnie sprawdzić istotne różnice  podłoża. Część terenu planujemy zagospodarować pod układ słoneczny skonstruowany na podłożu piaszczystym i obsadzony roślinnością odpowiadającą kolorystyką barwie planet (w możliwie najlepszym stopniu odwzorowania). Poprzez wprowadzenie różnorodnej barwy roślin uczniowie będą mogli (początkowo z tabliczkami informacyjnymi o nazwie planety) nauczyć się rozpoznawać i kojarzyć nazwy planet z barwami. Element ten będzie także wspaniałym akcentem kolorystycznym całego zagospodarowania. W bezpośrednim sąsiedztwie układu planetarnego planujemy umiejscowić gnomon, po którym uczniowie będą mogli chodzić i badać m.in.: pomiar czasu za pomocą słońca, czy określać azymuty wschodu i zachodu słońca. Konstrukcyjnie będzie on stanowił połączenie elementów drewnianych z kamieniem lub kostką betonową. Jednym z elementów małej architektury będzie budowa z udziałem uczniów zielonej altanki z gałęzi wierzbowych. Niewielka, zielona latem konstrukcja będzie mieścić przyłącze wody do podlewania roślin oraz składzik na narzędzia ogrodnicze. Współpraca dzieci przy tworzeniu altanki uzmysłowi, jak z rozmaitych elementów można stworzyć element zagospodarowania przestrzeni. Uszczykiwanie zielonych odrostów w sezonie wegetacyjnym i przeplatanie gałązek w konstrukcji będzie sprzyjać umiejętności współpracy i odpowiedzialności za utrzymanie elementów zieleni.
Kolejnym elementem edukacyjnym będzie stacja meteorologiczna. Pozwoli ona na prowadzenie badań w zakresie zmian temperatury, wilgotności powietrza, prędkości wiatru oraz ciśnienia atmosferycznego.
Część rekreacyjna zlokalizowana będzie w pewnym oddaleniu i otoczona roślinnością. Elementem dominującym będzie grill zbudowany z podbudowy klinkierowej, na której zostanie osadzone kamienne koło otaczające palenisko z zamontowanym rusztem. Konstrukcja będzie bezpieczna dla młodych użytkowników, łatwa w utrzymaniu i funkcjonalna. Wokół grilla planujemy zamontować drewniane siedziska. Podłoże na ścieżkach i naokoło grilla zamierzamy wysypać zagęszczoną mączką kamienną. Będzie to podłoże bezpieczne dla użytkowników, trwałe i estetyczne. Fakt, iż jest to nawierzchnia przepuszczająca wodę opadową, będzie kolejnym elementem proekologicznej tematyki zajęć.
Nieodzownym elementem założenia będzie zieleń podzielona na:
- zieleń wysoką – drzewa,
- zieleń średnią – krzewy,
- zieleń niską – trawy, byliny, zioła i warzywa oraz kwiaty jednoroczne,
- zieleń pnącą – różne gatunki roślin pnących wspinających się po ogrodzeniu i tworzących zielone ściany.
Wprowadzenie kilku drzew umożliwi zawieszenie budek dla ptaków (budki planujemy pozyskać od sponsorów). Planujemy zakupić nieco większe sadzonki drzew dla uzyskania lepszego efektu zagospodarowania. Będą to zarówno gatunki rodzime, jak i obce o ciekawym pokroju koron, kolorystyce i strukturze kory. Wśród krzewów planujemy wprowadzić gatunki o ozdobnych pędach zimą, ciekawych kwiatach, zróżnicowanej porze kwitnienia. Będą wśród nich także gatunki przyjazne ptakom i owadom. W celu urozmaicenia nasadzeń planujemy zakup kilku gatunków traw ozdobnych, bylin, a także sadzonki i nasiona ziół i warzyw. Do obsadzenia układu słonecznego planujemy pozyskanie od sponsorów sadzonek kwiatów jednorocznych oraz bylin. Różnorodność roślinności pozwoli na poszerzenie tematyki zajęć m.in.: o ziołolecznictwo, gatunki roślin o znaczeniu przemysłowym, rośliny miododajne i wykorzystywane jako poplon.
Wprowadzenie kilku gatunków pnączy pozwoli uzyskać docelowo zielone ściany wokół ogródka, ochronę przed wiatrem i kurzem, a także w części zielony efekt w porze zimowej. Zamierzamy zakup pergoli metalowej wkomponowanej jako element wejścia. Planujemy na niej wprowadzić rośliny kwitnące.


Zamierzeniem naszym jest, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z dobrodziejstw planowanego ogródka dydaktycznego. Różnorodność proponowanych elementów pozwoli na korzystanie z tego miejsca dzieciom z klas podstawowych, jak i gimnazjalnych. Planowane elementy takie jak: gnomon, stacja meteorologiczna czy trwały grill pozwolą na korzystanie z tego miejsca przez cały rok. Na zajęcia w ogródku dydaktycznym będą zapraszane dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy, a także grupa dzieci niepełnosprawnych będących pod opieką naszej placówki. W okresie wakacji w naszej placówce odbywają się półkolonie. Chcielibyśmy, aby ich uczestnicy poszerzali swoją wiedzę i miło spędzali czas w naszym ogródku. Teren będzie dostępny dla wszystkich chętnych. Zainstalowane tablice informacyjne m.in.:  przy gnomonie czy układzie słonecznym pozwolą na ćwiczenia i utrwalanie wiedzy zdobytej na zajęciach.  Teren planujemy ogrodzić i wieczorami zamykać, tak aby zmniejszyć ryzyko zniszczeń. Przed wejściem na teren ogródka planujemy zamontować tablicę informacyjną wraz z regulaminem korzystania z ogródka dydaktycznego. Zamysłem naszym jest zorganizowanie spotkania z uczniami szkoły z Teklinowa, które mają już ogródek dydaktyczny w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i uwag między uczniami.


Ekologiczna przyszłość naszej planety leży w rękach najmłodszego pokolenia, stąd zamysł utworzenia ogródka dydaktycznego. Będzie w nim można zgłębiać wiedzę i poszerzać umiejętności zdobyte podczas zajęć w klasach. Dzięki temu możemy uniknąć dalszej dewastacji środowiska naturalnego w przyszłości. Dzieci i młodzież muszą zdawać sobie sprawę z zagrożeń ekologicznych, jakie niesie ze sobą bezmyślne postępowanie człowieka. Głównym celem edukacji ekologicznej dla dzieci powinno być rozbudzanie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez szereg działań, które uwrażliwią najmłodszych na otaczający nas świat przyrody. Dzieci już od najmłodszych lat powinny mieć świadomość roli, jaką pełni środowisko w życiu człowieka. Dzieciom starszym i młodzieży chcemy zaproponować ciekawe tematy pogadanek. Świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży chcemy rozbudzić poprzez naukę, badania i zabawę, dzięki którym łatwo i przyjemnie możemy uwrażliwić najmłodszych na problemy środowiska.
Realizację celów ekologicznych możemy realizować w ramach zajęć lekcyjnych, konkursów i uroczystości, jak np.:
1.    Przeprowadzając zajęcia edukacyjne w terenie, na ścieżkach dydaktycznych.
2.    Poprzez organizowanie różnych konkursów o tematyce ochrony przyrody (fotograficzne, rysunkowe).
3.    Udział w akcjach promujących ochronę przyrody, np. sprzątanie świata.
4.    Obchodzenie uroczystości i świąt o tematyce proekologicznej, np. Dzień Bociana, Dzień Ekologa, Dzień Ochrony Ptaków itp.
5.    Pogadanki, dyskusje i wykłady na temat szeroko rozumianej ochrony przyrody.
Efektem naszych prac jest stworzenie PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „Spotkajmy się wśród zieleni” Dla klas I – VI Szkoły Podstawowej w Wieruszowie.
Projekt jest dofinansowany z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 36.765,00, zł. Kwota całkowita zadania wynosi 49677,65 zł. Kwotę 12.912, 55zł  pokryje budżet Gminy Wieruszów.

CiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...