Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

zdjcia_0122 kwietnia uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian zewnętrzny, podobnie jak tysiące ich rówieśników w całej Polsce. Dla większości był to pierwszy taki egzamin w życiu. Sprawdzian kompetencji jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Ma charakter ponadprzedmiotowy. Test sprawdza umiejętności pisania, czytania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Wszyscy uczniowie w całym kraju podczas sprawdzianu rozwiązywali taki sam test. Tegoroczny test nosił tytuł „O zwierzętach”. Prace uczniowskie sprawdza komisja zewnętrzna powołana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Ewa Junke

Zobacz sprawdzian o zwierzętach

CiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...