Biblioteka

1. Biblioteka szkolna  uczestniczy w realizacji podstawowych funkcji szkoły i jej zadań dydaktyczno-wychowawczych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz różnorodnych zainteresowań uczniów, przygotowuje ich do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtuje kulturę czytelniczą, pomaga nauczycielom w doskonaleniu ich warsztatu pracy, popularyzuje wiedzę pedagogiczno - psychologiczną, wiedzę o regionie, o patronie szkoły, uczestniczy w promowaniu zdrowia.
2. Biblioteka zajmuje się wypożyczaniem (do domu) i udostępnianiem na miejscu zbiorów książkowych i audiowizualnych.
3. Biblioteka organizuje aktyw biblioteczny składający się z uczniów klas V-VI zainteresowanych pracą biblioteki szkolnej i sprawuje nad nim opiekę.
4. Nauczyciel-bibliotekarz gromadzi i opracowuje zbiory biblioteczne, dba o ich stan, udostępnia zbiory oraz udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i innych, prowadzi zajęcia biblioteczne, popularyzuje wiedzę czytelniczą; pogłębia swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, prowadzi wymaganą dokumentację biblioteczną.
5. Uczniowie i nauczyciele korzystają z Centrum Informacji Multimedialnej jakie znajduje się w bibliotece.
 
bibliotekarka1
 
 
 Godziny otwarcia:
Poniedziałek –800- 1600
   930- 1000nieczynne
Wtorek  - 900 - 1500
Środa  - 800 - 1530
   1130- 1230 nieczynne
Czwartek  - 900 - 1600
   930- 1030 nieczynne
   1340- 1425 koło biblioteczne (s.58)
Piątek  - 800 - 1530
   930- 1030 nieczynne