Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

witaj szkoloDnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w trybie stacjonarnym. W związku z tym informujemy, iż na ten dzień zaplanowaliśmy krótkie spotkania uczniów z wychowawcami. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiologiczny, rezygnujemy z uroczystej inauguracji i ograniczymy się do przekazania niezbędnych informacji.

UWAGA!
Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa.

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

• godz. 8.00 – Msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
• godz. 9:00 – klasy 1-3 plac szkolny ul. Bursztynowa 4
• godz. 9:30 – klasy 3b, 4a, 4b,4c, 5a, 6a, 6b, 6c - plac parkingu szkoły ul. Fabryczna1
• godz. 9.40 – klasy 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b - plac parkingu szkoły ul. Fabryczna1
• godz. 10.30 – OP/GP Cieszęcin

Uczniowie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego są dowożeni przez rodziców/opiekunów lub z zgodnie z harmonogramem dowozu.

Godziny dowozów i odwozów 1 września 

Dowozy 1 września br. : Mieleszynek godz. 8.10, Klatka godz. 8.20, Pieczyska godz. 8.30
Odwozy godz. 10.50, parking ul. Szkolna

 • Harmonogram dowozu uczniów do szkoły, będzie dostosowany do organizacji zajęć i podany do wiadomości po osobnym ustaleniu.

• Uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny na placu szkolnym, w razie niepogody uczniowie udają się z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych.

• Zgodnie z ustaleniami, Uczniowie klas pierwszych przychodzą do szkoły tylko z jednym Rodzicem.
• Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie) zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą.
• Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do budynku szkoły z wychowawcami, w maseczkach lub przyłbicach, w salach lekcyjnych mogą zdjąć maseczki.
• Po wejściu do szkoły wszyscy dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.
• Wychowawcy przekazują uczniom informacji o zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych, zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami, przekazują uczniom plan lekcji, podręczniki, informacje o organizacji przywozów i odwozów uczniów do szkoły, zapisów na stołówkę i świetlicę szkolną oraz inne bieżące sprawy organizacyjne.
• Rodzice/opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowią tylko rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych.
• Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
• Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do odpowiedniego wyjścia z budynku szkoły.
• Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania pojazdów osób nie będących pracownikami szkoły!
• Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
• W szkole uruchomiono dodatkowy numer alarmowy. Prosimy rodziców o dodanie numeru alarmowego do swoich kontaktów.

Rodzicu!
Zawsze odbieraj telefon ze szkoły o podanym numerze alarmowym:
nr tel. 782 480 323

• Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez Dyrekcję, nauczycieli oraz pracowników szkoły.
• Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.

Wykaz wychowawców i przydział sal lekcyjnych

10 zasad dla ucznia

Wskazówki dla rodzica

Więcej informacji o organizacji pracy szkoły oraz szczegółowe procedury bezpieczeństwa dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły opublikujemy wkrótce.

CiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...