Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

100 lecieW poniedziałkowy piękny, słoneczny, jesienny dzień w oddziałach przedszkolnych przy SP nr 1 w Wieruszowie (budynek szkolny w Cieszęcinie) odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze 100-leciem szkoły w Cieszęcinie. Na tę wspaniałą, pełną wrażeń uroczystość przybyło wielu gości, między innymi: burmistrz pan Rafał Przybył, proboszcz parafii Cieszęcin, emerytowani nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Cieszęcinie, radni, sołtysi, byli i aktualni wieloletni nauczyciele i pracownicy oraz dyrektorzy szkoły cieszęcińskiej, jak również panie dyrektor: Beata Piekielna, Agata Barańska i Renata Ziętara.
Na samym początku pani dyrektor Agata Barańska przywitała wszystkich przybyłych gości, rodziców i przedszkolaków oraz złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Następnie przedszkolaki zaprezentowały część artystyczną w pięknej, jesiennej scenerii. Były wiersze, piosenki, tańce i życzenia. Kolejnym punktem programu była prezentacja przybliżająca historię szkoły w Cieszęcinie, która wywołała wiele wzruszających wspomnień. Pojawiły się łzy, ale i uśmiechy na twarzach gości. Uczestnicy uroczystości byli pod wrażeniem przygotowanej uroczystości. Podziękowali za zaproszenie i wspólnie powspominali czasy, kiedy pracowali w tej placówce. Padło wiele wzruszających słów i deklaracji.
Troszeczkę z historii naszej szkoły:
W kronice czytamy: "Wieś Cieszęcin leży w gminie Galewice powiatu wieluńskiego. Szkoła została założona w 1918 roku. Przed rokiem 1918 dzieci uczęszczały do szkoły w Osieku… do szkoły tutejszej należą okoliczne wioski: Kowalówka, Sopel, Kostrzewy, Kol. Osiek. Dzieci chodzących było 184. Na samym początku szkoła była jednoklasowa. W roku 1927 zostało utworzone Kierownictwo szkoły w Cieszęcinie. W miarę rozwoju szkoły w roku 1929 utworzono dwuklasową, a w 1932 trzyklasową szkołę. Klasy początkowo mieściły się w wynajmowanych budynkach, natomiast od 1931 została wykupiona działka od tutejszego gospodarza na szkołę, w której umieszczono trzecią klasę.
W roku 1933 dzieci brały udział w Święcie Lasu, sadziły wzdłuż drogi drzewa różnego gatunku, najwięcej owocowych. W początku sierpnia 1934 roku do Cieszęcina na teren szkoły przybył 58 pułk piechoty z Krotoszyna. Przebywali tu przez miesiąc.
W roku 1939 Niemcy napadają na Polskę. Mieszkańcy Cieszęcina, zostawiając dobytek, uciekają. Wioska częściowo zostaje spalona, natomiast młodzi mieszkańcy aresztowani i wywiezieni w głąb Niemiec. Po kilku tygodniach starsi mieszkańcy wracają do swoich domostw. Od 1940 roku dzieci w szkole uczą się w języku niemieckim. Niemcy tworzą duży dwór z siedzibą na plebanii, zabierając cały dobytek gospodarzom i każą pracować mieszkańcom na rzecz Rzeszy. Taki stan trwa aż do roku 1945. Po roku 1945 wszystko wraca do zasad sprzed wojny.
Od 1 września 1947 w szkole zaczyna pracować pan Franciszek Majcher. W tym też roku została wyremontowana szkoła. Szkoła już funkcjonowała jako czterooddziałowa. W roku szkolnym 1956/57 szkoła otrzymała 7 oddziałów i przez to stała się pełną szkołą."
W latach 1958/59 został powołany Komitet Budowy Szkoły, który poprzez organizację różnych uroczystości zbierał pieniądze na budowę nowej szkoły. W latach 1961/62 zostały zaczęte prace związane z budową nowej szkoły, czyli obecnego budynku Szkoły Podstawowej w Cieszęcinie. W roku szkolnym 1962/63 dzieci uczęszczały już do nowego budynku szkolnego w liczbie 144. Przez wiele lat szkoła funcjonowała w bardzo dobrych warunkach. Organizowano tu wiele uroczystości i imprez, tętniła życiem, przekazując swoim wychowankom wspaniałe wartości.
Losy naszej cieszęcińskiej szkoły były bardzo różne, jednakże wspomnienia o tych wspaniałych latach pozostaną w pamięci nie tyko tych, którzy tu uczyli się i pracowali, ale i tych, którzy tu zostali i pragną chociaż w namiastce przekazywać historię tej maleńkiej cieszęcińskiej szkoły.

Nina Okoń-Wyder

CiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...