Umiem pływać

nauka plywania 2018W Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie realizowany jest projekt nauki pływania dla uczniów klas I-II „Umiem pływać”.
• Zajęcia realizowane będą na basenie „OCEANIK” w Ostrzeszowie.
• W zajęciach będą uczestniczyły 4 grupy uczniów po 15 osób w grupie.
• Projekt obejmuje 10 wyjazdów dla każdej grupy, po 2 godziny na basenie z instruktorem, począwszy od 6.03.2018 r. do 22.05.2018r.
• Wyjazdy będą we wtorki o godz. 13.45 dla grupy I i II oraz w środę o godz. 13.00 dla grupy III i IV. Z przystanku szkolnego przy ul. Szkolnej.

 

ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU
Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
w Wieruszowie
ul. Fabryczna 1
98- 400 Wieruszów
Tel./fax 62 7841730
Regon: 000694356
e-mail: sp1wow@op.pl

rekrutacja1

dziennik_int

bip_logo

documastercampus-logo

4.09.2017 - rozpoczęcie roku szkolnego
23 - 31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna
29.01 - 11.02.2018- ferie zimowe
29.03 - 3.04.2018 - wiosenna przerwa świąteczna
22.06.2018 - zakończenie roku szkolnego
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
18-22.12.2017 - prace remontowe
30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.2018,

1. 8:00-8:45

2. 8:55-9:40

3. 9:50-10:35

4. 10:45-11:30

5. 11:50-12:35

6. 12:45-13:30

7.  13:35-14:20

8.  14:25-15:10

9.  15:15-16:00