Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne 2017/2018

przyroda20171109 135406 rsZajęcia koła przyrodniczo-ekologicznego w roku szkolny 2017/2018 dla grupy XX i XXI odbywają się w SP nr1 w Wieruszowie w ramach realizowanego Projektu „Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększanie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów”.
Celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań przyrodą i ekologią, analizowanie różnych źródeł informacji, rozwijanie wrażliwości ekologicznej, rozumienie zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie, interpretowanie informacji zawartych w zestawieniach, tabelach, wykresach…


Metody i formy pracy dostosowane są do możliwości uczniów. Konkursy, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretna działalność praktyczna sprzyja przyswajaniu wiedzy i nabywaniu różnorodnych umiejętności .
Nowe pomoce dydaktyczne : atlasy, globusy, mapy, książki, mikroskopy, modele, przyrządy i eksponaty pozyskane w ramach realizacji Projektu zachęcają do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Marzena Szymanek

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
w Wieruszowie
ul. Fabryczna 1
98- 400 Wieruszów
Tel./fax 62 7841730
Regon: 000694356
e-mail: sp1wow@op.pl

rekrutacja1

dziennik_int

bip_logo

documastercampus-logo

4.09.2017 - rozpoczęcie roku szkolnego
23 - 31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna
29.01 - 11.02.2018- ferie zimowe
29.03 - 3.04.2018 - wiosenna przerwa świąteczna
22.06.2018 - zakończenie roku szkolnego
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
18-22.12.2017 - prace remontowe
30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.2018,

1. 8:00-8:45

2. 8:55-9:40

3. 9:50-10:35

4. 10:45-11:30

5. 11:50-12:35

6. 12:45-13:30

7.  13:35-14:20

8.  14:25-15:10

9.  15:15-16:00