Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

projekt-mZajęcia wyrównawcze z matematyki dla grupy III i IV odbywają się w SP nr 1 W Wieruszowie w ramach Projektu „Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów”.
    Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalanie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki. Ponadto uczestnicy projektu kształtują umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.

Dobór treści pozwala na częste odwoływanie się do życia codziennego, co ułatwia uczniom zrozumienie  niektórych zagadnień.
Dzięki tym zajęciom uczestnicy rozwijają umiejętność pracy w grupie oraz kształtują pozytywne nastawienie do podejmowania wysiłku intelektualnego, jak również wyrabiają poczucie własnej wartości.

Aleksandra Kula

CiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...