Zajęcia wyrównawcze z matematyki

projekt-mZajęcia wyrównawcze z matematyki dla grupy III i IV odbywają się w SP nr 1 W Wieruszowie w ramach Projektu „Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów”.
    Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalanie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki. Ponadto uczestnicy projektu kształtują umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.

Dobór treści pozwala na częste odwoływanie się do życia codziennego, co ułatwia uczniom zrozumienie  niektórych zagadnień.
Dzięki tym zajęciom uczestnicy rozwijają umiejętność pracy w grupie oraz kształtują pozytywne nastawienie do podejmowania wysiłku intelektualnego, jak również wyrabiają poczucie własnej wartości.

Aleksandra Kula

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
w Wieruszowie
ul. Fabryczna 1
98- 400 Wieruszów
Tel./fax 62 7841730
Regon: 000694356
e-mail: sp1wow@op.pl

rekrutacja1

dziennik_int

bip_logo

documastercampus-logo

4.09.2017 - rozpoczęcie roku szkolnego
23 - 31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna
29.01 - 11.02.2018- ferie zimowe
29.03 - 3.04.2018 - wiosenna przerwa świąteczna
22.06.2018 - zakończenie roku szkolnego
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
18-22.12.2017 - prace remontowe
30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.2018,

1. 8:00-8:45

2. 8:55-9:40

3. 9:50-10:35

4. 10:45-11:30

5. 11:50-12:35

6. 12:45-13:30

7.  13:35-14:20

8.  14:25-15:10

9.  15:15-16:00