Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

przyrod ekol

logo projektu

Od 15 lutego 2017r. w naszej szkole realizowany jest program KOŁA PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNEGO w ramach projektu „ Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów”.
W programie uczestniczy 22 uczniów klas IV-VI chcących poszerzać swoje zainteresowania przyrodnicze i proekologiczne.


Jednym z najważniejszych zadań koła jest uczenie ekologicznego myślenia, podniesienie kultury ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwia na piękno przyrody, uświadamia dzieciom, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym instrumentem ochrony zasobów Ziemi.
Realizowane na zajęciach koła zagadnienia łączą teorię z praktyką i dotyczą najbliższego środowiska, a więc domu, szkoły, miasta, regionu oraz stopniowo rozszerzają się na treści dotyczące kraju i świata. Metody i formy pracy dostosowane są do możliwości intelektualnych uczniów. Realizowane są wycieczki, spotkania, konkursy, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna, doświadczenia. Sprzyjają one łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności oraz dają uczniom wiele satysfakcji.

Marzena Szymanek

CiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...