Matematyka bliżej ucznia

projekt efs 1W ramach projektu „Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV-VI.
Charakter tych zajęć ma na celu pogłębienie i uzupełnienie podstawowej wiedzy uczniów z zakresu tematyki dotyczącej m. in. rachunku pamięciowego, działań na liczbach naturalnych, ułamków zwykłych i dziesiętnych, czy też podstawowej wiedzy geometrycznej.


Ponadto uczestnicy projektu doskonalą umiejętność zastosowania wiedzy   matematycznej w życiu codziennym, dostrzegając jej praktyczne znaczenie w różnych dziedzinach życia społecznego. Ogólnym celem zajęć jest wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalanie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki, kształtowanie myślenia i jasnego formułowania wniosków oraz zachęcenie uczniów do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki  i pokonywania związanych z nią problemów natury dydaktyczno-wychowawczej.
Program ten jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców oraz nauczyciela. Pozwala na wyrabianie przez ucznia poczucia własnej wartości i motywacji do dalszych działań.

Aleksandra Kula
Beata PiekielnaSzkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
w Wieruszowie
ul. Fabryczna 1
98- 400 Wieruszów
Tel./fax 62 7841730
Regon: 000694356
e-mail: sp1wow@op.pl

rekrutacja1

dziennik_int

bip_logo

documastercampus-logo

4.09.2017 - rozpoczęcie roku szkolnego
23 - 31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna
29.01 - 11.02.2018- ferie zimowe
29.03 - 3.04.2018 - wiosenna przerwa świąteczna
22.06.2018 - zakończenie roku szkolnego
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
18-22.12.2017 - prace remontowe
30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.2018,

1. 8:00-8:45

2. 8:55-9:40

3. 9:50-10:35

4. 10:45-11:30

5. 11:50-12:35

6. 12:45-13:30

7.  13:35-14:20

8.  14:25-15:10

9.  15:15-16:00