Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

projekt efs 1logo projektu

W ramach projektu „Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV-VI.
Charakter tych zajęć ma na celu pogłębienie i uzupełnienie podstawowej wiedzy uczniów z zakresu tematyki dotyczącej m. in. rachunku pamięciowego, działań na liczbach naturalnych, ułamków zwykłych i dziesiętnych, czy też podstawowej wiedzy geometrycznej.


Ponadto uczestnicy projektu doskonalą umiejętność zastosowania wiedzy   matematycznej w życiu codziennym, dostrzegając jej praktyczne znaczenie w różnych dziedzinach życia społecznego. Ogólnym celem zajęć jest wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalanie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki, kształtowanie myślenia i jasnego formułowania wniosków oraz zachęcenie uczniów do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki  i pokonywania związanych z nią problemów natury dydaktyczno-wychowawczej.
Program ten jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców oraz nauczyciela. Pozwala na wyrabianie przez ucznia poczucia własnej wartości i motywacji do dalszych działań.

Aleksandra Kula
Beata PiekielnaCiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...