Fundusze Europejskie
Promuję łódzkie
Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

kolo_teatralne_17 Cele kształcenia i wychowania, jakie są realizowane na zajęciach:
- przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, bywania w teatrze i obcowania ze sztuką,
- rozwijania wrażliwości estetycznej uczniów,
- udział w życiu kulturalnym szkoły,
- rozbudzanie zainteresowań teatrem wśród uczniów,
- doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania, recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem, intonacją,
- rozwijanie poczucia przynależności do grupy, budowanie więzi emocjonalnej, umiejętności pracy w zespole.
- rozwijanie twórczej inicjatywy i aktywności.
Zadania:
- improwizacja krótkich scenek,
- inscenizacja wybranego utworu,
- prowadzenie gier dramatycznych i ćwiczeń dramowych w celu przełamania nieśmiałości, wzbogacania wyobraźni, rozwijania pamięci, zrozumienia motywacji i samodzielnej analizy utworu literackiego,
- udział w powiatowych prezentacjach teatralnych,
- realizacja przedstawień.

Opiekun
Halina Biegańska

CiasteczkoTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej...